MEDiAGATO Radio

Example • http://stream.rockradio.si:9034/;
 • http://s10.voscast.com:9942/;
 • http://208.77.21.33:12310/;
 • http://108.61.30.179:4000/;
 • http://46.252.154.133:8080/;
 • http://69.46.75.69:80/;
 • http://185.85.28.149:8000/;
 • http://74.208.71.58:8000/;
 • http://209.236.126.18:8002/;
 • Big Blue Swing
 • https://www.rootslegacy.fr:81/;
 • https://sc.streamingfm.it:8072/nostalgia.mp3
 • Radio Nostalgia Toscana
 • Gold Hits